RCC कामांसाठी क्लीअर कव्हर किती असावा ? What is clear cover in RCC? What is effective cover in RCC? What is the usual minimum clear cover of RCC slab in MM? What is clear cover in column?


 What is clear cover in RCC?  What is effective cover in RCC?  What is the usual minimum clear cover of  RCC slab in MM?  What is clear cover in column?

व्हिडीऑ पहा 

RCC कामांसाठी क्लीअर कव्हर किती असावा ?

 clear cover for footing  50mm

फुटिंग साठी क्लीअर कव्हर  50mm


clear cover for Column 40mm

कॅालम साठी क्लीअर कव्हर  40 mm


clear cover for Beam 25mm 

बीम साठी क्लीअर कव्हर  25mm


clear cover for strap beam  50mm

 strap beam साठीक्लीअर कव्हर   50mm


clear cover for  slab 15mm

स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  15mmclear cover for flat slab  20mm

flat स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  20mm


clear cover for  grade slab 20mm

ग्रेड स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  20mm


clear cover for wall  25mm

वॅाल साठी क्लीअर कव्हर  25mm


clear cover for staircase 15mm

स्टेअरकेससाठी (जिन्यासाठी)  क्लीअर कव्हर  15mm


clear cover for retaining wall 25mm

रिटेनिंगवॅालसाठी क्लीअर कव्हर  -25mm


clear cover for water retaining wall - 30mm

वॅाटर रिटेनिंग वॅालसाठी क्लीअर कव्हर  - 30mm

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? jamin mojani

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी ? पहा मराठी मध्ये