रोजगार मेळावा 2023...

     विविध पदांसाठी भरती   

 शैक्षणिक पात्रता :-

10 वी, 12 वी पास / नापास, 

डी.एम.एल.टी., 

पी.जी.डी.एम.एल.टी.,

रेडीओलोजी टेक्निशीअन, 

ओ.टी.टेक्निशिअन, 

आय.टी.आय.

(फिटर,इलेट्रिशिअन,इलेक्ट्रोनिक्स,

टर्णर,मशीनीस्ट,वेल्डर,

मोटर मेकॅनिक, स्प्रे पेंटर)

बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए.,

 बी.सी.ए.,

 बी,एस,सी., बी. एस. सी (नर्सिंग) 

जी. एन. एम.,

 एम.बी.ए.,(एच.आर.,& फायनांस)

 डिप्लोमा (सिव्हील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिशिअन),

 बी.ई. (सिव्हील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिशिअन), 

 पदवीधर, पद्व्युत्तर, 

उमेदवारांच्या मुलाखती

 घेऊन त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची 

संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? jamin mojani

गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी ? पहा मराठी मध्ये

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

हेक्टर म्हणजे किती जमीन ? हेक्टर चे गुंठा,एकर मध्ये कसे रुपांतर करायचे ?

टाकी किती लीटरची आहे कसे चेक करावे | how to calculat capacity of water tank |