पोस्ट्स

मार्च, २०२१ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे

RCC कामांसाठी क्लीअर कव्हर किती असावा ? What is clear cover in RCC? What is effective cover in RCC? What is the usual minimum clear cover of RCC slab in MM? What is clear cover in column?

इमेज
  What is clear cover in RCC?  What is effective cover in RCC?  What is the usual minimum clear cover of  RCC slab in MM?  What is clear cover in column? व्हिडीऑ पहा  RCC कामांसाठी क्लीअर कव्ह र किती असावा ?  clear cover for footing  50mm फुटिंग साठी क्लीअर कव्हर  50mm clear cover for Column 40mm कॅालम साठी क्लीअर कव्हर  40 mm clear cover for Beam 25mm  बीम साठी क्लीअर कव्हर  25mm clear cover for strap beam  50mm  strap beam साठीक्लीअर कव्हर   50mm clear cover for  slab 15mm स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  15mm clear cover for flat slab  20mm flat स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  20mm c lear cover for  grade slab 20mm ग्रेड स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  20mm clear cover for wall  25mm वॅाल साठी क्लीअर कव्हर  25mm clear cover for staircase 15mm स्टेअरकेससाठी (जिन्यासाठी)  क्लीअर कव्हर  15mm clear cover for retaining wall 25mm रिटेनिंगवॅालसाठी क्लीअर कव्हर  -25mm clear cover for water retaining wall - 30mm वॅाटर रिटेनिंग वॅालसाठी क्लीअर कव्हर  - 30mm HOME   CATGORY   YOUTUBE CHANNEL   ABOUT US.

Class 1 Post in MPSC Exam in Marathi | MPSC राज्यसेवा परीक्षेतील पदे | MPSC राज्यसेवा परीक्षा दिल्यानंतर कोणती पोस्ट भेटू शकते?

इमेज
    MPSC राज्यसेवा परीक्षेतील पदे MPSC राज्यसेवा परीक्षा दिल्यानंतर कोणती पोस्ट भेटू शकते? Class 1 Post in MPSC Exam  MPSC राज्यसेवा परीक्षा म्हणजे उपजिल्हाधिकारी किंवा DYSP या दोनच पोस्ट आपल्याला माहित असतात.जर आपण MPSC राज्यसेवा परीक्षा दिली तर आपल्याला प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात पद भेटू शकते .मग हे विभाग कोणते आहेत आणि त्याविभागामध्ये अधिकारी किंवा पोस्ट कोकोणत्या असतात त्याची माहिती आपण आज घेवूयात. व्हीडीऑ मध्ये हि माहिती सविस्तर पणे दिलेली आहे त्यामुळे व्हिडीओ जरूर पहा. व्हिडीओ जरूर पहा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? jamin mojani

गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी ? पहा मराठी मध्ये

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

हेक्टर म्हणजे किती जमीन ? हेक्टर चे गुंठा,एकर मध्ये कसे रुपांतर करायचे ?

टाकी किती लीटरची आहे कसे चेक करावे | how to calculat capacity of water tank |