पोस्ट्स

1 ब्रास विटबांधकाम 9 इंच जाडीचे करण्यासाठी साहित्य किती लागल ? brick wall material calculate in marathi

इमेज
brick wall construction brick calculation foe wall construction material calculation                                                                                video पहा   video पहा   calculate bricks for wall 10' x 10' x 9" size. brick sixe 9 inch x 4 inch x 3inch wall construction 9 inch wall construction material calculation for wall construction cement calculation sand calculation brick calculation construction material calculation बांधकाम साहित्य cement calculate for brick construction cement calculation for brick wall bricks calculate for brick construction bricks calculation for brick wall sand calculate for brick construction sand calculation for brick wall #constructionknowledge #brickconstruction #wallconstruction #civilengineering #madhavshuklavita #marathiknowledge

bricks calculation 6 inch wall | 6 inch wall bricks,cement,sand calculation in marathi #skillinmarathi

इमेज
 bricks calculation 6 inch wall | 6 inch wall bricks,cement,sand calculation in marathi  #skillinmarathi 1 ब्रास विटबांधकाम 6 इंच जाडी मध्ये करण्यासाठी किती साहित्य लागेल ? वीट साईज - 9 इंच x 6 इंच x 4 इंच  video पहा  calculate bricks for wall 10' x 10' x 6" size. brick sixe 9 inch x 6 inch x 4 inch wall construction 6 inch wall construction material calculation for wall construction cement calculation sand calculation brick calculation construction material calculation बांधकाम साहित्य cement calculate for brick construction cement calculation for brick wall bricks calculate for brick construction bricks calculation for brick wall sand calculate for brick construction sand calculation for brick wall #constructionknowledge #brickconstruction #wallconstruction #civilengineering #madhavshuklavita #marathiknowledge

4 inch brick work material calculate | एक ब्रास वीट बांधकाम 4 इंच जाडी मध्ये करण्यासाठी साहित्य

इमेज
  4 इंच जाडीचे 100 चौरस फुट वीट बांधकाम करण्यासाठी किती विटा ,सिमेंट ,वाळू लागते याची माहिती घेणार अहोत. विटेची साईज 9 इंच x 4 इंच x 3 इंच घेतलेली आहे. या माहितीचा व्हीडीओ पहा   calculate material for brick wall size 100 sqft. in this video we learn about how to calculate material for brick wall. cement calculate for brick wall cement calculate for brick work, bricks calculate for wall sand calculate for brick wall construction material calculate

RCC कामांसाठी क्लीअर कव्हर किती असावा ? What is clear cover in RCC? What is effective cover in RCC? What is the usual minimum clear cover of RCC slab in MM? What is clear cover in column?

इमेज
  What is clear cover in RCC?  What is effective cover in RCC?  What is the usual minimum clear cover of  RCC slab in MM?  What is clear cover in column? व्हिडीऑ पहा  RCC कामांसाठी क्लीअर कव्ह र किती असावा ?  clear cover for footing  50mm फुटिंग साठी क्लीअर कव्हर  50mm clear cover for Column 40mm कॅालम साठी क्लीअर कव्हर  40 mm clear cover for Beam 25mm  बीम साठी क्लीअर कव्हर  25mm clear cover for strap beam  50mm  strap beam साठीक्लीअर कव्हर   50mm clear cover for  slab 15mm स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  15mm clear cover for flat slab  20mm flat स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  20mm c lear cover for  grade slab 20mm ग्रेड स्लॅब साठी क्लीअर कव्हर  20mm clear cover for wall  25mm वॅाल साठी क्लीअर कव्हर  25mm clear cover for staircase 15mm स्टेअरकेससाठी (जिन्यासाठी)  क्लीअर कव्हर  15mm clear cover for retaining wall 25mm रिटेनिंगवॅालसाठी क्लीअर कव्हर  -25mm clear cover for water retaining wall - 30mm वॅाटर रिटेनिंग वॅालसाठी क्लीअर कव्हर  - 30mm HOME   CATGORY   YOUTUBE CHANNEL   ABOUT US.

Class 1 Post in MPSC Exam in Marathi | MPSC राज्यसेवा परीक्षेतील पदे | MPSC राज्यसेवा परीक्षा दिल्यानंतर कोणती पोस्ट भेटू शकते?

इमेज
    MPSC राज्यसेवा परीक्षेतील पदे MPSC राज्यसेवा परीक्षा दिल्यानंतर कोणती पोस्ट भेटू शकते? Class 1 Post in MPSC Exam  MPSC राज्यसेवा परीक्षा म्हणजे उपजिल्हाधिकारी किंवा DYSP या दोनच पोस्ट आपल्याला माहित असतात.जर आपण MPSC राज्यसेवा परीक्षा दिली तर आपल्याला प्रशासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात पद भेटू शकते .मग हे विभाग कोणते आहेत आणि त्याविभागामध्ये अधिकारी किंवा पोस्ट कोकोणत्या असतात त्याची माहिती आपण आज घेवूयात. व्हीडीऑ मध्ये हि माहिती सविस्तर पणे दिलेली आहे त्यामुळे व्हिडीओ जरूर पहा. व्हिडीओ जरूर पहा

1000 Sqft home Construction Estimate in 2021 | 1000 स्क्वेफूट चे बांधकामासाठी किती खर्च येतो ?

इमेज
◆ 1000 Sqft home Construction in 2021 ◆ 1000 स्क्वेफूट चे बांधकामासाठी किती खर्च येतो ? व्हिडिओ पहा  बांधकाम  आपण तीन प्रकारचे करतो 1) लो क्वालिटी 2) मिडीयम क्वालिटी 3) हाय क्वालिटी 2021 नुसार जर आपण बांधकामासाठी लागणारे साहित्य आणि कामगारांचा पगार यांचा खर्च धरला तर आपल्याला 1) लो क्वालिटी - 900 Rs / Sqft 2) मिडीयम क्वालिटी 1400  Rs / Sqft 3) हाय क्वालिटी  2500 Rs / Sqft जर आपण 1000 Sqft चे बांधकाम केले तर 1) लो क्वालिटी - 900 Rs × 1000 = 900000 Rs 2) मिडीयम क्वालिटी 1400  Rs × 1000 = 1400000 Rs 3) हाय क्वालिटी  2500 Rs × 1000 = 2500000 मिडीयम क्वालिटी चे बांधकाम जास्त प्रमाणात केले जाते. 1000 स्क्वे फूट चे बांधकाम केले तर 1400000 रु खर्च येतो. या खर्चामध्ये 75% खर्च हा साहित्यासाठी असतो व 25 % खर्च हा कामगारांचा असतो. जर आपण खर्चाची टक्केवारी काढली तर साहित्य / मटेरियल = 75% = 1050000 रु कामगार - 25 % = 350000 रु.   आपण 75 % साहित्यासाठी घेतलेले आहेत यामध्ये पुढील घटक येतात.          आमचे सर्व व्हिडिओ पाहण्यासाठी क्लिक करा Watch videos

सरकारी नियमानुसार किती मजली बांधकाम करता येते?किती जागेत किती बांधकाम करता येते? FSI म्हणजे काय ?

इमेज
 सरकारी नियमानुसार किती मजली बांधकाम करता येते?किती जागेत किती बांधकाम करता येते?  FSI Calculation in Marathi FSI म्हणजे काय ? आपल्याला ज्यावेळी नवीन बांधकाम करायचं असतं त्यावेळी ग्रामपंचायत असेल किंवा नगरपालिका,महानगरपालिका यांच्या  बांधकाम विभागाकडून परवानगीघ्यावी लागते, त्यानंतर आपण बांधकाम सुरू करू शकतो. शासनामार्फत बांधकामासाठी ठराविक नियम ठरवलेले असतात.बांधकामाची कमाल मर्यादा ठरवून दिलेल्या असतात. किती जागेत किती बांधकाम करायचं हे ठरवून दिलेले असते. यामध्ये FSI चा वापर केला जातो. Video पहा  FSI म्हणजे बांधकामाचे क्षेत्र व जमिनीचे क्षेत्र यांचे प्रमाण होय. FSI = Built-up Area ÷ Area of Plot आपल्याला FSI शासनामार्फत ठरवून दिलेला असतो. त्यामुळे FSI कलक्युलेशन करायची गरज नसते.दिलेल्या FSI वरून बांधकामाचे क्षेत्र काढायचे असते.तेवढे बांधकाम आपण करू शकतो. जर बांधकाम जास्त मजली करायचे असेल तर कमी एरिया चे जास्त मजले आपल्याला करता येतात. FSI जमिनीचा एरिया ,शहराची लोकसंख्या,लाईट व्यवस्था, शासनाचे नियम-धोरणे यानुसार ठरवला जातो. प्रीमियम टॅक्सेस भरून FSI वाढवून घेता येतो.

हेक्टर म्हणजे किती जमीन ? हेक्टर चे गुंठा,एकर मध्ये कसे रुपांतर करायचे ?

इमेज
  हेक्टर म्हणजे किती जमीन ? हेक्टर चे गुंठा,एकर मध्ये कसे रुपांतर करायचे ? 1 हेक्टर म्हणजे किती जमीन ? हेक्टर  चे गुंठा,एकर ,चौ .फुट चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? पहा व्हिडिओ यासंबंधित माहिती आपण आज घेवूयात.  जर आपण पूर्वीचे 7/12 उतारे ,दस्तऐवज किंवा जमिनीसंबंधीत कागदपत्रे पहिली तर यामध्ये आपल्याला            चौ फुट,गुंठा,साखळी या एककात जमिनीचे आकारमान पहायला मिळायचे . त्यावेळी जमीन मोजणीसाठी फुट हे  एकक  जास्त वापरले जात होते.  पण आताच्या नवीन पद्धतीमध्ये मीटर या मोजमाप  एककाचा   वापर केला जातो .त्यामुळे जमिनीचे आकारमान आपल्याला   हेक्टर: आर:चौ मीटर  यामध्ये पाहायला मिळते .   7/12  वर आपल्याला आर हा शब्द पाहायला मिळतो मग हे हेक्टर म्ह णजे काय ?  हेक्टर म्हणजे किती जमीन? त्याचे गुंठ्यामध्ये,एकर, चौ फुटामध्ये रुपांतर कसे करायचे ? यासंबंधित अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तर त्यासंबंधित माहिती आपण घेवूयात.  आपला पहिला प्रश्न आहे  हेक्टर म्हणजे काय ? हेक्टर हे मेट्रिक पद्धतीतील क्षेत्रफळ मोजमापाचे एकक  आहे .  मीटर मध्ये मोजमाप घेतल्यास आपल्याया हेक्टर मध्ये क्षेत्रफळ काढता येते . 1 हेक्टर

1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं?

इमेज
Video पहा    1 आर  म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर ,चौ .फुट चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? यासंबंधित माहिती आपण आज घेवूयात.        जर आपण पूर्वीचे 7/12 उतारे ,दस्तऐवज किंवा जमिनीसंबंधीत कागदपत्रे पहिली तर यामध्ये आपल्याला            चौ फुट,गुंठा,साखळी या एककात जमिनीचे आकारमान पहायला मिळायचे . त्यावेळी जमीन मोजणीसाठी फुट हे  एकक  जास्त वापरले जात होते. पण आताच्या नवीन पद्धतीमध्ये मीटर या मोजमाप  एककाचा   वापर केला जातो .त्यामुळे जमिनीचे आकारमान आपल्याला  हेक्टर: आर: चौ मीटर  यामध्ये पाहायला मिळते . 7/12 वर आपल्याला आर हा शब्द पाहायला मिळतो मग हे आर म्हणजे काय ? आर म्हणजे किती जमीन? त्याचे गुंठ्यामध्ये,एकर, चौ फुटामध्ये रुपांतर कसे करायचे ? यासंबंधित अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तर त्यासंबंधित माहिती आपण घेवूयात.   आपला पहिला प्रश्न आहे  आर म्हणजे काय ? आर हे मेट्रिक पद्धतीतील क्षेत्रफळ मोजमापाचे एकक  आहे .  मीटर मध्ये मोजमाप घेतल्यास आपल्याया आर मध्ये क्षेत्रफळ काढता येते . 1 आर म्हणजे किती ? 1 आर म्हणजे 100 चौ मी  1 मी x 1 मी = 1 चौ मी  जेव्हा असे 100 चौ मी होतात त्यावेळी 1 आर तयार

विटेची क्वॉलिटी,ताकद कशी चेक करावी | Brick Test in marathi

इमेज
  how to cheack quliety of brick brick quliety cheack पहा व्हिडीओ Brick test Brick quality Brick test on site Brick test on field Bricks Brick work Brick work imp point Brick wall supervision Construction Civil engineering Civil engineer assistant

वीट बांधकाम करताना कोणती काळजी घ्यावी? important points in Brick construction

इमेज
 वीट बांधकाम करताना कोणती काळजी घ्यावी? important points in Brick construction पहा Video  वीट बांधकाम महत्वाचे मुद्दे | Brick wall imp points | Brick wall 1.वीट बांधकाम करण्यासाठी लागणारे जे साहित्य असेल यामध्ये विटा ,सिमेंट ,वाळू ,पाणी यांची क्वालिटी चेक करून घ्यावी. 2. वीट बांधकामासाठी जो मोर्टर ( सिमेंट + वाळू ) तयार केले जाते त्याच प्रमाण योग्य असावे. 3. विटा बांधकामात वापरण्यापूर्वी एक ते 2 तास पाण्यात भिजत ठेवा. 4. भिंत बांधण्यासाठी योग्य बॉंड चा वापर करा. जसे कि इंग्लिश ,फ्लेमिश    (4 इंच ,6 इंच 9 इंच ,12 इंच.... बांधकाम )  5. विटांचे जोड ( सांधे ) Joint कधीही उभ्या एका रेषेत येवू देऊ नका. 6. सिमेंट वाळूचा मसाला चांगल्या पद्धतीने मिक्स करून घ्या.तयार केलेले मिश्रण 30 मिनिटाच्या आत वापरा. 7. विटांची रचना करताना लेव्हल चा वापर करा.त्यासाठी लाईन दोरी , स्पिरीट लेव्हल ,ओळंबा चा वापर करा . 8 .एक मीटर पेक्षा जास्त उंचीचे बांधकाम एका दिवसात करू नका. 9. बांधकाम झाल्यानंतर कमीत कमी 7 दिवस क्युरिंग करा ( पाणी मारणे ) 10.बांधकाम झाल्यानंतर त्यचे मोजमाप घ्या ( घनमीटर ( cu.m ) किंवा ब्रास मध

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

इमेज
 मोबाइल चा वापर करून जमिनीचे आकारमान मोजण्याची सोपी पद्धत  - गुंठा,एकर,हेक्टर,आर   पहा आपल्या मराठीमध्ये | GPS Area calculator App जमिनीचा एरिया सिलेक्ट करून आकारमान किती आहे हे आपण यामध्ये पाहु शकतो .यामध्ये आपल्याला चौरस फुट .चौरस मीटर , गुंठा,एकर,हेक्टर ,आर या एककामध्ये आपल्याला आकारमान मिळते .या app चा वापर करून  आकारमान कसे काढायचे याची सविस्तर माहिती दिलेली आहे.त्यासाठी Video अवश्य पहा. Video पाहण्यासाठी क्लिक करा ... Watch Video app डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा. Download App https://play.google.com/store/apps/details?id=kbk.maparea.measure.geo Area calculator Area calculation Area calculation app Jmin mojani kashi karavi शेत जमीन मोजणी Jmin mojni जमीन मोजणी, Jamin mojani app Area calculator Gps area calculator Land area calculator गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी जमीन मोजणी नकाशा गुंठा , एकर, हेक्टर, स्क्वेअर फूट, APP DOWNLOAD GPS AREA CALCULATOR Land survey Surveying Website - https://skillinmarathi.com Music - https://www.bensound.com

स्टील बार (RCC) - सळीचे चे वजन कसे काढावे ? पहा मराठी मध्ये ...

इमेज
स्टील बार (RCC) - सळीचे चे वजन कसे काढावे ? पहा मराठी मध्ये ... व्हिडीओ पहा काँक्रीट चे बांधकाम असेल तर ते अधिक मजबूत बनवण्यासाठी आपण त्यामध्ये स्टील चा वापर करतो.  हे स्टील बार च्या स्वरूपात वापरले जातात. आपण त्याला आपल्या भाषेत सळी सुद्धा म्हणतो .  काँक्रीट ची लोड  व ताण सहन करण्याची ताकद वाढवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. त्यामुळे आपले बांधकाम अधिक मजबूत राहते व दीर्घकाळ टिकते. या स्टीलचे मोजमाप व किंमत ही त्याच्या वजनानुसार केली जाते.  हे मोजमाप क्विंटल  किंवा टन मध्ये करतात. आपल्याला हे स्टील बार  6 mm ,   8 mm ,  10 mm ,  12 mm ,  16 mm ,  20 mm ,  24 mm ,  32 mm , 36 mm ,  40 mm  पर्यंत मिळतात .घरगुती  बांधकामासाठी जास्तीत जास्त 20 mm पर्यंत वापरले जातात. आज आपण या स्टील बारचे लांबीवरून वजन कसे काढायचे हे पाहू. जर आपल्याकडे स्टील बारची जाडी ( व्यास - D ) असेल तर  आपण  त्या बारचे वजन सहजपणे मोजू शकतो आपल्याला वजन काट्यावर जायची गरज नाही. तसेच साईटवर कामासाठी  व अंदाजपत्रक  तयार करण्यासाठी यांचा फायदा होतो. व्हिडीओ पहा

जमिनीची स्क्वेअर मीटर मधून गुंठ्यामध्ये मोजणी कशी करावी?

इमेज
जमिनीची  स्क्वेअर  मीटर मधून गुंठ्यामध्ये मोजणी कशी करावी?    यापूर्वी आपण गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी हि माहिती पाहिली होती. त्यामध्ये  जमिनीची स्क्वेअर मीटर मधून गुंठ्यामध्ये मोजणी कशी करावी? हा प्रश्न खूप  लोकांनी विचारला होता त्यासाठीच हा आजचा लेख व व्हिडिओ बनवलेला आहे . तर चला मग शिकूया आपल्या स्कील  इन मराठी मध्ये .....        जमिनीची मोजणी फुट किंवा मीटर मध्ये करून क्षेत्रफळ चौरस फुट, चौरस मीटर मध्ये आपण काढतो. पण कागदोपत्री जास्त प्रमाणात मेट्रिक पद्धतीचा वापर केला जातो.म्हणजेच मीटर मध्ये मोजणी  करून क्षेत्रफळ हे चौरस मीटर मध्ये काढले जाते.जमिनीचे नकाशे ,उतारे ,दस्तऐवज किंवा इतर  कागदपत्रात आपल्याला चौरस मीटर मध्ये क्षेत्रफळ पाहायला मिळते .पण प्रत्यक्ष व्यवहारात  आपण जमीन चौरस फूट किंवा गुंठ्यामध्ये मोजतो. या माहितीचा  व्हिडीओ पहा आमचे  Youtube  चॅनेल  SUBSCRIBE करण्यासाठी क्लिक करा .    आपण एखाद्याला विचारले कि तुमची जमीन किती आहे ? तर आपल्याला समोरची व्यक्ती  गुंठा किंवा एकर मध्ये सांगते.तसेच बांधकामात सुद्धा स्क्वेअर फुटाचा व

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं?

गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी ? पहा मराठी मध्ये

हेक्टर म्हणजे किती जमीन ? हेक्टर चे गुंठा,एकर मध्ये कसे रुपांतर करायचे ?

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

टाकी किती लीटरची आहे कसे चेक करावे | how to calculat capacity of water tank |