bricks calculation 6 inch wall | 6 inch wall bricks,cement,sand calculation in marathi #skillinmarathi

 bricks calculation 6 inch wall | 6 inch wall bricks,cement,sand calculation in marathi  #skillinmarathi

1 ब्रास विटबांधकाम 6 इंच जाडी मध्ये करण्यासाठी किती साहित्य लागेल ?

वीट साईज - 9 इंच x 6 इंच x 4 इंच 

video पहा 

calculate bricks for wall 10' x 10' x 6" size. brick sixe 9 inch x 6 inch x 4 inch wall construction 6 inch wall construction material calculation for wall construction cement calculation sand calculation brick calculation construction material calculation बांधकाम साहित्य cement calculate for brick construction cement calculation for brick wall bricks calculate for brick construction bricks calculation for brick wall sand calculate for brick construction sand calculation for brick wall #constructionknowledge #brickconstruction #wallconstruction #civilengineering #madhavshuklavita #marathiknowledge

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? jamin mojani

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी ? पहा मराठी मध्ये