1 आर म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर,चौ .फुट,चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं? jamin mojani 


1 आर  म्हणजे किती जमीन ? आर चे गुंठा,एकर ,चौ .फुट चौ मीटर मध्ये रुपांतर कसे करायचं?

यासंबंधित माहिती आपण आज घेवूयात. 

      जर आपण पूर्वीचे 7/12 उतारे ,दस्तऐवज किंवा जमिनीसंबंधीत कागदपत्रे पहिली तर यामध्ये आपल्याला           चौ फुट,गुंठा,साखळी या एककात जमिनीचे आकारमान पहायला मिळायचे . त्यावेळी जमीन मोजणीसाठी फुट हे एकक जास्त वापरले जात होते. पण आताच्या नवीन पद्धतीमध्ये मीटर या मोजमाप एककाचा  वापर केला जातो .त्यामुळे जमिनीचे आकारमान आपल्याला  हेक्टर:आर:चौ मीटर यामध्ये पाहायला मिळते . 7/12 वर आपल्याला आर हा शब्द पाहायला मिळतो मग हे आर म्हणजे काय ? आर म्हणजे किती जमीन? त्याचे गुंठ्यामध्ये,एकर, चौ फुटामध्ये रुपांतर कसे करायचे? यासंबंधित अनेक प्रश्न निर्माण होतात. तर त्यासंबंधित माहिती आपण घेवूयात. 

 आपला पहिला प्रश्न आहे 

आर म्हणजे काय ?

आर हे मेट्रिक पद्धतीतील क्षेत्रफळ मोजमापाचे एकक  आहे . 

मीटर मध्ये मोजमाप घेतल्यास आर मध्ये क्षेत्रफळ काढता येते .


1 आर म्हणजे किती ?

1 आर म्हणजे 100 चौ मी 

1 मी x 1 मी = 1 चौ मी 

जेव्हा असे 100 चौ मी होतात त्यावेळी 1 आर तयार होतो 

उदा -  10 मी x 10 मी ची जमीन 

यामध्ये जमिनीचे मोजमाप हे मीटरमध्ये घेतले जाते आणि 

त्याचे क्षेत्रफळ हे चौरस मीटर 

मध्ये काढून त्यास 100 ने भागले जाते. 

आर मध्ये क्षेत्रफळ कसे काढायचे ? 

जेवढे चौरस मीटर मधील क्षेत्रफळ असेल त्यास 100 ने भागायचे 

आर = चौरस मीटर / 100 

  यानंतर महत्वचा प्रश्न आहे 

आर चे गुंठ्या मध्ये कसे रुपांतर करायचे ?

1 आर म्हणजे 100 चौ मीटर 

जर आपण याचे चौरस फुटामध्ये रुपांतर केले तर आपल्याला 1076. 39 चौ फुट मिळतात . 

1 गुंठा हा 1089 चौरस फुटाचा असतो 

म्हणूण आर चे गुंठ्या मध्ये रुपांतर करण्यासाठी 

 जेवढे आर असतील त्याला 1076.39 ने गुणायचे आणि 1089 ने भागायच.

आपल्याला आर मध्ये मोजमाप मिळेल. 

गुंठा = आर x 1076.39 / 1089

जर आपल्याला एकर मध्ये पाहिजे असेल तर

 आर चे गुंठ्यात रुपांतर करून 40 ने भागायचे कारण 40 गुंठ्याचा एक एकर असतो.चौरस मीटर = आर x 100 

चौरस फुट = आर x 1076.39

गुंठा = आर x 1076.39 / 1089

एकर = आर x 1076.39 / 1089  / 40

1 गुंठा = 1089 चौ फुट 

1 आर =1076.39  चौ फुट 

1 एकर  = 40 गुंठे guntha,are,hecter,squre meter,गुंठा ,आर ,हेक्टर जमीन मोजणी चौरस मीटर ,जमीन मोजणी  माहिती,सातबारा ,जमीन क्षेत्रफळ ,जमीन एरिया ,भूमी अभिलेख . सातबारा वाचन ,सातबारा माहिती ,आर मोजणे ,आर मध्ये जमीन ,skill in marathi , skill in marathi channel .skill in marathi youtube channel .टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

जमीन मोजणी - मोबाइल च्या मदतीने | GPS Area calculator App

गुंठ्यामध्ये जमीन कशी मोजावी ? पहा मराठी मध्ये